Knowledge Base – X3D Technology
Cart 0

Knowledge Base

3D Printing และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

3D Printing และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุสำคัญของการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั่นบรรยากาศ บทความนี้จะพาไปเรียนรู้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรบ้าง และเหตุใดความยั่งยืนจึงเป็นคำตอบสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไรของภาคธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและยังคงเป็นประเด็นร้อนในการวิจัย และการกำหนดนโยบายระดับชาติ ในอดีตความจริงที่ว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อโลกของเรามากขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันในวงกว้างว่ามีนัยยะที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในรูปของพลังงานที่ใช้ในการผลิต พลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและชิ้นส่วนไปยังสถานที่ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคจำนวนมากกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้หากมีแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม...

Read more →


3D Printing Composite Materials with Markforged

3D Printing Composite Materials with Markforged

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติวัสดุคอมโพสิตหรือ Continuous Fiber Fabrication (CFF) ช่วยให้ผู้ใช้งาน 3D Printer สร้างชิ้นงานจากวัสดุคอมโพสิตเกรดอุตสาหกรรมเช่น Carbon Fiber, Kevlar หรือ...

Read more →


Chopped Carbon Fiber vs Continuous Carbon Fiber ต่างกันอย่างไร?

Chopped Carbon Fiber vs Continuous Carbon Fiber ต่างกันอย่างไร?

วัสดุพิมพ์ 3 มิติชนิดคอมโพสิตเช่น Carbon Fiber หรือ Fiberglass เป็นวัสดุพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทานเหนือวัสดุพลาสติกทั่วไปเช่น ABS และ PLA หลายเท่าตัว ทำให้วัสดุกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการสูงในงานวิศวกรรมที่ต้องการชิ้นส่วนที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามวัสดุคอมโพสิตในตลาดมีหลายประเภทและยี่ห้อซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้ ในบทความนี้เราได้สรุปข้อแตกต่างของวัสดุคอมโพสิตสำหรับ...

Read more →


HP Multi Jet Fusion: เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งอนาคต

HP Multi Jet Fusion: เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งอนาคต

เทคโนโลยี Multi Jet Fusion ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในด้านคุณภาพ ความเร็ว และต้นทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นจากองค์ประกอบพื้นฐานส่วนที่เล็กที่สุด นั่นก็คือ HP...

Read more →


3D Printer มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร?

3D Printer มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร?

ในปี 2017 จำนวนยอดขาย 3D Printer ทั่วโลกพุ่งทะยานถึงเกือบ 500,000 เครื่อง เป็นอัตราการเติบโตถึง 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก 3D Printing Industry)...

Read more →


วิธีปรับระดับฐานพิมพ์ UP 3D Printer Build Platform Calibration

วิธีปรับระดับฐานพิมพ์ UP 3D Printer Build Platform Calibration

"การปรับระดับฐานพิมพ์" เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฐานพิมพ์ที่ปรับระดับไว้ไม่ดี เป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้งานพิมพ์เสียหาย ในบทความนี้เราจะมาแชร์วิธีการปรับระดับฐานพิมพ์เครื่อง UP mini 2 และ UP BOX+ 3D Printer...

Read more →


3D Printer กับ CNC ต่างกันอย่างไร?

3D Printer กับ CNC ต่างกันอย่างไร?

CNC (Computer Numerical Control) Machining เป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ ทำงานโดยใช้หัวกัดหรือดอกสว่านเพื่อสกัดเนื้อวัสดุออกจากบล็อกชิ้นงาน เพื่อให้ได้รูปทรงชิ้นงานที่ต้องการ เครื่อง CNC จึงเป็นตัวอย่างของการผลิตแบบ Subtractive Manufacturing (การผลิตโดยการลบวัสดุออก) สามารถสร้างชิ้นงานได้จากหลายวัสดุเช่นไม้...

Read more →


ลดมลพิษจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วย HEPA Filter

ลดมลพิษจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วย HEPA Filter

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ชนิดตั้งโต๊ะส่วนใหญ่มีกระบวนการทำงานแบบ FDM ซึ่งขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้วิธีละลายพลาสติก ทำให้เกิดกลิ่นควันไม่พึงประสงค์จากการละลายพลาสติกที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ทีมงานนักวิจัย Built Environment Research Group จาก...

Read more →


วิธีสร้างชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ / Making Metal Parts with 3D Printing

วิธีสร้างชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ / Making Metal Parts with 3D Printing

การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะมีอยู่หลากหลายกระบวนการ ทั้งการหล่อขึ้นรูป การปั๊มขึ้นรูป หรือการขึ้นรูปโดยเครื่องจักร (Machining) ในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการผลิตชิ้นงานโลหะด้วยวิธีต่างๆ และเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อที่จะเลือกเทคนิคการผลิตได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การพิมพ์ 3 มิติ (3D...

Read more →


วิธีลดต้นทุนการพิมพ์งาน 3 มิติ / Reducing cost of 3D Printing

วิธีลดต้นทุนการพิมพ์งาน 3 มิติ / Reducing cost of 3D Printing

"การพิมพ์งานด้วย 3D Printer มีต้นทุนเท่าไหร่?" เป็นคำถามที่เราได้รับจากลูกค้าและผู้สนใจหลายๆคน คำตอบคือ "ค่อนข้างถูก" เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตด้วยเครื่องจักรประเภทอื่น เนื่องด้วย 3D Printer และวัสดุพิมพ์มีราคาถูกลงอย่างมาก และเพราะการพิมพ์ 3 มิติเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานคนน้อย...

Read more →


3D Printer แบบตั้งโต๊ะ ต่างกับ 3D Printer แบบอุตสาหกรรมอย่างไร? (FDM)

3D Printer แบบตั้งโต๊ะ ต่างกับ 3D Printer แบบอุตสาหกรรมอย่างไร? (FDM)

ทุกวันนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมไทยมากขึ้น สังเกตุได้จากจำนวนผู้ผลิตเครื่อง 3D Printer ในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา เมื่อมีเครื่องพิมพ์หลายประเภทให้เลือก ก็มักเกิดคำถามตามมาว่าเครื่องแต่ละแบบต่างกันอย่างไร ทำไมเครื่องพิมพ์บางรุ่นราคาถูกกว่าไอโฟน...

Read more →


3D Printer ช่วยในการสร้าง Manufacturing Tools อย่างไร?

3D Printer ช่วยในการสร้าง Manufacturing Tools อย่างไร?

Making Manufacturing Tools using 3D Printers: 5 ประโยชน์ของการสร้างเครื่องมือการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Manufacturing Tools คือเครื่องมือต่างๆที่พบเห็นได้ทั่วไปในไลน์ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่นอุปกรณ์จับยึด เทมเพลต...

Read more →