Clicky

Career – X3D Technology
Cart 0

Career

We are hiring!

วัตถุประสงค์หลักของงาน :

ส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติประเภทอุตสาหกรรม

บทบาทและหน้าที่ :

 • เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ในการนำเสนอสินค้าอย่างครบถ้วนและเป็นมืออาชีพ

 • ค้นหาความต้องการ ของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำ และนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด

 • ให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้งานสินค้าในรูปแบบและกรณีต่างๆ

 • ติดตามงาน เจรจาต่อรอง และปิดการขาย ให้บรรลุล่วงตามเป้ายอดขายที่บริษัทกำหนดให้

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Service เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้า และการเข้า Service หน้างาน

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Product เพื่อวางแผนการสต็อคสินค้า และหารือแนวทางการตลาด

 • ดูแลลูกค้าหลังการขาย โดยการเข้าพบหรือโทรสอบถาม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

คุณสมบัติ :

 1. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เมคคาทรอนิคส์ ไอที หรืออื่นๆ

 2. อายุ 24-30 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2-3 ปี

 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม

 4. มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ

 6. มีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนงาน 3 มิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์งานเองได้

 8. มีความขยัน รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย

 9. มีความพร้อมและความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

 10. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

 11. มีความ รู้พื้นฐาน ในเรื่องการตลาด

  ผู้สนใจส่งข้อมูลสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-019-9100 ต่อ 0
  Email: hr@palawatr.co.th
  Line: @jobspalawatr