Clicky

Career – X3D Technology
Cart 0

Career

We are hiring!

วัตถุประสงค์หลักของงาน:

ส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

บทบาทและหน้าที่:

 • เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า (ตลาดการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม) จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ในการนำเสนอสินค้าอย่างครบถ้วนและเป็นมืออาชีพ

 • ค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำ และนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด

 • ให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้งานสินค้าในรูปแบบและกรณีต่างๆ

 • ติดตามงาน เจรจาต่อรอง และปิดการขาย ให้บรรลุล่วงตามเป้ายอดขายที่บริษัทกำหนดให้

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Service เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้า และการเข้า Service หน้างาน

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Product เพื่อวางแผนการสต็อคสินค้า และหารือแนวทางการตลาด

 • ดูแลลูกค้าหลังการขาย โดยการเข้าพบหรือโทรสอบถาม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

คุณสมบัติ:

 1. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เมคคาทรอนิคส์ ไอที หรืออื่นๆ

 2. อายุ 24-30 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2-3 ปี

 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 4. มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ (มีผลคะแนน TOEIC 550 หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ แนบ)

 6. มีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนงาน 3 มิติ หรือมีประสบการณ์ใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์งานเองได้

 8. มีความขยัน รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย

 9. มีความพร้อมและความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

 10. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

สวัสดิการ:

 • คอมมิชชั่นจากการขาย
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น

ผู้สนใจส่งข้อมูลสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-019-9100 ต่อ 154
Email: hr@palawatr.co.th
Line: @jobspalawatr