3D Printing Partners – X3D Technology
Cart 0

3D Printing Partners

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ X3D Technology โดยการเข้าร่วมโครงการ 3D Printing Partner สร้างโอกาสให้กับธุรกิจของท่าน ในการเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Markforged ทุกรุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • สถานะรับรองการเป็น Markforged Print Partner
  • การแนะนำลูกค้าสำหรับงานบริการพิมพ์ชิ้นส่วน 3D
  • ส่วนลดค่าวัสดุพิมพ์ 3D (สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มี Success Plan เท่านั้น)
  • การสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบวิศวกรรม
  • การโปรโมตแนะนำบริการให้กับพาร์ทเนอร์ และกิจกรรมการตลาดร่วมกัน ในช่องทาง Social Media (Facebook, LinkedIn, Website) และอีเว้นท์ (Open House, Seminars, Webinars, Trade Shows)