Clicky

3D Printing Filament เส้นพลาสติกสำหรับ 3D Printer – X3D | Innovative 3D Printing Solutions
X3D : Innovative 3D Printing Solutions
Cart 0

3D Printing Filament

เส้นพลาสติก 3D Printing Filament ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อยู่ในรูปของเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75mm และ 3.0mm มีวัสดุและสีสันให้เลือกใช้มากมายสำหรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ อ่านวิธีการเลือกวัสดุได้ที่นี่