Clicky

Applications – X3D Technology
Cart 0

Applications

Haddington Dynamics พิมพ์แขนหุ่นยนต์จากวัสดุ Carbon Fiber

Haddington Dynamics พิมพ์แขนหุ่นยนต์จากวัสดุ Carbon Fiber

Haddington Dynamics เป็นผู้ผลิตแขนหุ่นยนต์ 7 แกนสไตล์ Open-Source โดยใช้ชิ้นส่วนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ "Dexter" ของทางบริษัทสามารถนำไปใช้ในการหยิบวาง หยิบจับชิ้นส่วน สำหรับไลน์ผลิตและประกอบสินค้าอัตโนมัติ ทดแทนการใช้แรงงานคน...

Read more →


IAM 3D Hub ผลิต Robot Gripper จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion

IAM 3D Hub ผลิต Robot Gripper จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion

IAM 3D Hub เป็นบริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติให้กับอุตสาหกรรมการผลิตในยุโรป หนึ่งในลูกค้าของบริษัทคือ Continental Automotive Spain SA ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก ซึ่ง IAM 3D...

Read more →


โรงเรียนในแคลิฟอร์เนียใช้ 3D Printer ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education

โรงเรียนในแคลิฟอร์เนียใช้ 3D Printer ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education

คุณ Chris Van Meter เป็นครูประจำโรงเรียน Ceres High School ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่สอนในโครงการนำร่อง Manufacturing Production and Green...

Read more →