อิหร่านฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุด้วย 3D Scanning และ 3D Printing – X3D Technology
Cart 0

อิหร่านฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุด้วย 3D Scanning และ 3D Printing

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเข้าไปมีบทบาทในแทบทุกวงการแล้วจริงๆ ล่าสุดประเทศอิหร่านได้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนี้มาเป็นพระเอกในการฟื้นฟู ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุในอิหร่าน ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีการทำสงครามและการก่อการร้ายกันอยู่ไม่เว้น! จึงเลี่ยงไม่ได้ที่สถานที่สำคัญอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมีโอกาสได้รับความเสียหายตามไปด้วย

โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล องค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับกับอนุรักษ์วัฒนธรรม และนักออกแบบ ที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูสถานที่ซึ่งถูกทำลายเหล่านี้โดยใช้เทคโนโลยี 3D Scanning และ 3D Printing!

ไฟล์ 3 มิติของชิ้นงาน Lion of Mosul ที่ถูกกอบกู้จากซากปรักหักพังโดยการสแกน 3 มิติ

เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ชื่อว่า Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศ แน่นอนว่าโปรเจคดังกล่าวถือเป็นงานช้างระดับชาติ เนื่องจากอิหร่านมีอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปี มีสถานที่สำคัญกระจายอยู่ทั่วประเทศ จุดมุ่งหมายหลักของโครงการคือเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัตถุโบราณต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ที่ก้าวหน้าไปมาก งานนี้จึงไม่ยากจนเกินไปนัก แม้ว่าปัจจุบันโครงการเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่ก็ได้เริ่มมีการลงพื้นไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการเลือกสถานที่ที่จะเริ่มดำเนินการก่อน เนื่องจากจำนวนของซากโบราณสถานทั่วประเทศนั้นเยอะมาก และยังได้มีการประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

โครงสร้างที่เหลืออยู่ของ Apadana ในเมือง Persepolis

โครงการนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) การจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 2) การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ (3D Modelling) 3) การสร้างชิ้นส่วนจากไฟล์ 3 มิติ (3D Printing) 4) การตกแต่งชิ้นงาน (post-processing) 

แค่นึกภาพก็รู้สึกได้ถึง scale ที่ใหญ่ยักษ์แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีประเทศอื่นที่มีการทำโครงการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรีซ และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งทั้งสองประเทศล้วนมีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย

อันที่จริงแล้ว อ่านแล้วก็นึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดสุโขทัยในบ้านเรานะคะ ถ้าหากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น คาดว่าหลายๆ ภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมบูรณะ ดูแล ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติร่วมกันได้อย่างแน่นอน

Source: https://3dprint.com/145896/iran-historical-monuments/

 Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published