X3D @ EdTex Expo 2018 – X3D Technology
Cart 0

X3D @ EdTex Expo 2018

ผ่านไปแล้วกับงาน EdTex Expo 2018 นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของไทย โดยปีนี้ X3D ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ UP 3D Printer ชูวิสัยทัศน์ในการผลักดัน STEM Education อย่างเต็มรูปแบบในวงการการศึกษาของไทย ให้ก้าวไกลไปในระดับนานาชาติ

แม้ว่างานนี้จะจัดขึ้นเพียง 2 วัน ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและสาระ ด้วยหัวข้อบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษา อาทิ การบรรยายหัวข้อ Experiential Learning in Science: Learn not to fail again โดย ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนของบ้านเรา วิทยากรทุกท่านมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเสียใหม่ โดยไม่มุ่งเน้นการเรียนในห้องเรียนหรือ Classroom Learning มากจนเกินไป แต่ควรเพิ่มเติมวิธีการเรียนรู้โดยการทดลองทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง หรือที่เรียกว่า Experiential Learning จึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกและได้สาระไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมเสวนาและบรรยายบนเวที วิทยากรทุกท่านล้วนมีความเห็นว่าการเรียนในห้องเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น พร้อมการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และความสามารถในการคิดต่อยอดให้กับนักเรียน 

UP mini 2 3D Printer เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตั้งโต๊ะรุ่นกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานในห้องเรียนและผู้เริ่มต้นใช้งาน

UP BOX+ 3D Printer โดดเด่นด้วยคุณภาพและฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ทดลองทำ ตั้งแต่การออกแบบ เลือกวัสดุ สร้างชิ้นงาน ประกอบ เป็นการเรียนรู้กระบวนการผลิตแบบง่ายๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแท้จริง ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่มีโอกาสใช้งาน แต่หลายๆโรงเรียนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะสร้าง 3D Printing Lab กันมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนผู้ปกครองที่จัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานเองที่บ้านหรือ Home School ก็ให้ความสนใจนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปใช้เช่นกัน

ทีมงาน X3D ต้องขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูธและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เรามีความยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ จัดทำห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยOlder Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published