UP300 Support – X3D Technology
Cart 0

UP300 Support

unboxing / แกะกล่อง

วิธีแกะกล่องและติดตั้งเครื่อง UP300

platform calibration / การปรับระดับฐานพิมพ์

คลิกอ่าน วิธีปรับระดับฐานพิมพ์เครื่อง UP300
**ทำการปรับระดับฐานพิมพ์เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก หรือเมื่อมีการขนย้ายเครื่อง ไม่จำเป็นต้องปรับระดับใหม่ทุกครั้ง

troubleshooting / การแก้ปัญหาเบื้องต้น

เส้นพลาสติกชั้นแรกไม่ติดกับฐานพิมพ์ / ชิ้นงานหลุดหรือโก่งงอ

วิธีแก้ไข

 1. ปรับระดับฐานพิมพ์ใหม่ ให้หัวฉีดติดกับฐานพิมพ์มากขึ้น
 2. เพิ่มค่า Nozzle Offset ในหน้าจอ Print Settings ทีละ +0.2 แล้วลองพิมพ์ใหม่
 3. กรณีพิมพ์ ABS ให้ปิดช่องพัดลมที่หัวพิมพ์ ปิดฝาเครื่องให้สนิททุกด้าน และกดทำความร้อน (Preheat) ฐานพิมพ์ไว้ก่อนเริ่มพิมพ์ประมาณ 15 นาที
 4. กรณีพิมพ์ชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกัน ควรพิมพ์ด้วยความเร็วช้ากว่าปกติ (Quality: Fine)

เส้นพลาสติกชั้นแรกฉีดไม่ออก

วิธีแก้ไข

 1. ปรับระดับฐานพิมพ์ใหม่ ให้มีช่องว่างระหว่างหัวฉีดกับฐานพิมพ์มากขึ้น
 2. ลดค่า Nozzle Offset ในหน้าจอ Print Settings ทีละ -0.2 แล้วลองพิมพ์ใหม่

เครื่องพิมพ์หยุดฉีดพลาสติกระหว่างพิมพ์งาน / หัวฉีดตัน

วิธีแก้ไข

 1. เช็คที่ม้วนพลาสติกว่าเส้นพลาสติกพันกัน หรือเส้นพลาสติกหมดหรือไม่
 2. เช็คที่หน้าจอ UP Studio ว่าตั้งค่าวัสดุถูกต้องตรงกับชนิดพลาสติกที่ใช้
 3. กรณีพิมพ์ด้วยวัสดุ PLA ให้เปิดช่องพัดลมที่หัวพิมพ์ และเปิดฝาด้านบนเครื่อง เพื่อป้องกันความร้อนสะสม
 4. ถอนเส้นพลาสติกออกจากเครื่อง (Withdraw) แล้วฉีดเข้าไปใหม่ (Extrude) โดยใช้มือช่วยดันเส้นเบาๆ
 5. หากยังไม่สามารถฉีดพลาสติกได้ ให้ลองเปลี่ยนหัวฉีดอันใหม่ ดูวิธีทำในขั้นตอนการบำรุงรักษา

แกะ Raft และ Support ออกจากชิ้นงานยาก

วิธีแก้ไข

 1. เปิดใช้ฟังก์ชั่น "Easy to peel" ในหน้าจอ Print Settings
 2. กรณีพิมพ์ด้วยวัสดุ PLA ให้เปิดช่องพัดลมให้สุด กรณีพิมพ์ด้วยวัสดุ ABS ให้เปิดช่องพัดลมเล็กน้อย

maintenance / การบำรุงรักษา

วิธีถอดเปลี่ยนหัวฉีด

 1. กดปุ่ม Extrude เพื่อทำความร้อนให้หัวฉีด
 2. ใช้ประแจในกล่องเครื่องมือเพื่อไขหัวฉีดออกมา (บิดตามเข็มเพื่อคลายออก บิดทวนเข็มเพื่อขันแน่น)

วิธีถอดเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

 1. บิดฝาครอบไส้กรองออก เปลี่ยนไส้กรองใหม่ และปิดฝาครอบตามเดิม
 2. เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกๆ 6 เดือนหรือเมื่อพิมพ์ครบ 300 ชั่วโมง

วิธีทำความสะอาดชุดเฟืองขับเส้น

Tips

 • ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่อง UP300 ให้รอหัวฉีดและฐานพิมพ์เย็นลง ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
 • ใช้งานเครื่องพิมพ์ในที่ห่างจากแสงแดด ความชื้น อุณหภูมิสูง หรือฝุ่นควัน
 • ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ด