Clicky

UP! 3D Printer ครองใจครู ผลักดัน STEM Education เต็มรูปแบบ – X3D Technology
Cart 0

UP! 3D Printer ครองใจครู ผลักดัน STEM Education เต็มรูปแบบ

การศึกษาแบบสะเต็ม หรือ STEM Education เป็นหัวข้อร้อนแรงที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะมากในวงการการศึกษายุคใหม่ STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics ซึ่งหมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ STEM Education เป็นการนำวิชาเหล่านี้มาต่อยอดให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง และช่วยเสริมสร้างทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต

ประเทศไทยเราก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับ STEM กันมากขึ้น เห็นได้จากโรงเรียนที่สอนวิชาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ (Robotics) ที่เปิดตัวขึ้นหลายแห่ง วันนี้เรามีกรณีตัวอย่างของการพัฒนาการศึกษาแบบ STEM อย่างเต็มขั้นโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ โดยคุณ Chris Van Meter ครูประจำโรงเรียน Ceres High School ในรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ทำหน้าที่สอนในโครงการ Manufacturing Production and Green Technology (MPGT) Academy ซึ่งเน้นสอนเทคโนโลยีการผลิต เป็นผู้นำร่องในการนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ UP mini 2 เข้ามาใช้ในห้องเรียน โดยปัจจุบัน MPGT Academy มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนอยู่ทั้งสิ้น 79 เครื่อง

Chris Van Meter กล่าวว่าเครื่อง UP mini 2 ตอบโจทย์การศึกษาแบบ STEM ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ใช้งานง่าย เหมาะกับเด็กนักเรียน พิมพ์งานได้เสถียรไม่ติดขัด มีระบบ Wi-Fi และฟิลเตอร์กรองอากาศ อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามอีกด้วย "ถ้าถามผม โรงเรียนในอเมริกาทุกแห่งควรจะมีเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ไว้ใช้งาน" Chris กล่าว

นักเรียนชั้นเกรด 9-12 ที่ MPGT Academy ใช้เครื่องพิมพ์ UP เพื่อทำโปรเจ็คต์ในห้องเรียน เช่นงานโมเดลและงานต้นแบบต่างๆ ในเวลาที่เครื่องพิมพ์ว่างจากงานในคลาสเรียน นักเรียนสามารถใช้เครื่องเพื่อพิมพ์งานใช้ส่วนตัวได้ด้วย เช่นทำงานวิชาอื่นๆ ทำของใช้ และทำของขวัญให้เพื่อนๆ Chris เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการใช้เทคโนโลยีอย่างอิสระ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนอกห้องเรียน

นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องพิมพ์ UP BOX+ สำหรับนักเรียนเกรด 11-12 สำหรับวิชาที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เช่นวิชาออกแบบหุ่นยนต์ ระบบพลังงานทดแทน หรือชิ้นงานที่ต้องใช้ขนาดพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น หลักสูตรของ MPGT Academy ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนผนวกองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ STEM เช่นการประกอบชิ้นส่วน CNC เข้ากับชิ้นส่วนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเสริมด้วยระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยฝึกทักษะในการสร้างชิ้นงานต้นแบบและชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตจริง สอนให้นักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่อง 3D CAD ให้สามารถเขียนแบบชิ้นงาน สร้างวงจรไฟฟ้าและเขียนโปรแกรมควบคุมได้

สาระสำคัญของ MPGT Academy ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาในการเรียน แต่เป็นวิธีการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานสมัยใหม่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ UP mini 2 และ UP BOX+ จาก Tiertime เป็นเครื่องมือชั้นยอดที่ผ่านการพิสูจน์คุณภาพจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน STEM Education ในประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม

 

Source: TiertimeOlder Post Newer Post


Leave a comment